A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI

A velünk élő Petőfi

A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI - összművészeti pályázat

A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár 2023-ban, PETŐFI SÁNDOR születésének 200. évfordulója tiszteletére összművészeti pályázatot hirdet 2 kategóriában és 4 korcsoportban, nem hivatásos alkotók és előadók számára A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI címmel.

A pályázat témája:
A felhívás értelmében olyan alkotásokat, pályamunkákat és előadott produkciókat várunk, melyek Petőfi üzenetének aktualitását, életének és költészetének a ma emberére gyakorolt hatását mutatják be: hogyan van jelen Petőfi mindennapjainkban, értékrendünkben, környezetünkben?

A pályázat célja:
Szándékunk, hogy a figyelmet a bicentenárium alkalmából Petőfi személyére és gazdag életművére irányítsuk, kulturális hagyatékát, emlékét közösségformáló erővé tegyük. Felhívásunkkal valamennyi generációt meg kívánunk szólítani a diákoktól a nyugdíjasokig, hogy a legkülönfélébb emberek fejezhessék ki véleményüket, gondolataikat, érzéseiket Petőfiről, aki ezáltal valóban "velünk élővé" válhat.

A pályázat kategóriái:
I. ALKOTÓMŰVÉSZET: várjuk a témához kapcsolódó, saját készítésű alkotásokat, melyek lehetnek festmény, grafika, fotó, film, kisplasztika; textil-, fa-, kerámiamunka; Petőfi Sándor által ihletett vers, novella, tanulmány, színdarab; tánckoreográfia; hangszeres vagy énekelt zenemű, Petőfi Sándor valamely versének megzenésítése.
II. ELŐADÓMŰVÉSZET: vers- és prózamondás, dramatikus játék Petőfi Sándor életművéből;  Petőfi Sándorról írt irodalmi mű, tanulmány interpretálása; az alkotóművészeti kategóriában nevezett saját mű (vers, próza, színpadi játék, zenemű, tánckoreográfia ) előadása, bemutatása.
Korcsoportok mindkét kategóriában:
1.    Általános iskola alsó tagozat
2.    Általános iskola felső tagozat
3.    14-18 évesek, illetve középiskolások
4.    18 év felettiek

A részvétel feltétele:
Előzetes regisztráció a név, életkor, kategória pontos feltüntetésével a muvhaz@zsambek.hu email címen 2023. március 15-ig.

Az alkotóművészeti pályázat követelményei:
- a vizuális pályaművek feleljenek meg a kiállíthatóságnak, azaz a festmények, fotók és grafikák keretezve, keretezett üveglap mögött, vagy két üveglap között legyenek elhelyezve, a térbeli alkotások kiállíthatóságának feltétele a stabil alapzat;
- az alkotásra (hátoldalára vagy aljára) jól láthatóan, olvashatóan fel kell tüntetni a mű alkotóját és címét;
- a kiírás témájában komponált zeneműveket kottán és cd-n is kérjük benyújtani;
- az irodalmi műveket (vers, próza, novella stb.) e-mailben és postai úton, nyomtatva, a szerző aláírásával ellátva várjuk;
- a tánckoreográfiákat videófelvételen és online elérhető linken kérjük elküldeni;
- a filmeket , videókat DVD-n vagy online elérhető linken kérjük beküldeni;
- egy alkotó maximum 2 db művel pályázhat;
- az átvételkor rögzítjük az alkotó (név, cím, telefonszám, e-mailcím) valamint a mű adatait.

Az alkotóművészeti pályázatok benyújtásának határideje: 2023. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton és emailben.

A pályázat személyes benyújtásának helye és ideje: Zsámbéki Művelődési Ház, 2072 Zsámbék, Etyeki u. 2., minden hétköznap 8-18 óra között. Ettől eltérő időpontban előzetes telefonos egyeztetés szükséges.                                                                                                                                        

A pályázatok befogadása: A kiírás feltételeinek nem megfelelő, valamint a határidőn túl beérkező munkákat kizárjuk a pályázatból.

A pályaművek elbírálása: A pályaművek értékelését 5 tagú szakmai zsűri végzi majd, tagjai valamennyien Zsámbékon élnek és különböző művészeti ágak elismert képviselői. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a Petőfi életmű hatását egyedi, személyes nézőpontból mutatják be.

Az előadóművészeti pályázat követelményei:

- az előzetes regisztrációs emailben az előadni kívánt vers, próza, tanulmányrészlet, hangszeres-, tánc- vagy zenemű stb. szerzőjének és címének feltüntetése
- személyes részvétel a meghallgatáson, melyet 2023. június 2-án 10 órától tartunk a szakmai zsűri előtt a Zsámbéki Művelődési Házban.

Eredményhirdetés: A pályázat mindkét kategóriájának ünnepélyes eredményhirdetése 2023. június 10-én szombaton, 16 órakor lesz a Zsámbéki Művelődési Házban. A rendezvény keretében kiállítás nyílik a legjobb alkotásokból és gálaműsor keretében bemutatjuk a beérkezett legjobb filmeket, irodalmi alkotásokat, valamint a nyertes előadóművészeti produkciókat. Valamennyi résztvevő emléklapot kap. A kiemelkedő teljesítményeket a zsűri szakmai véleménye alapján elismerő oklevéllel, értékes ajándékokkal, valamint publikálási lehetőséggel jutalmazzuk.

Támogató:

Bővebb információ: muvhaz@zsambek.hu; telefon: 23/340-694; mobil: +36-20/665-9464

Bízom benne, hogy a pályázat jó alkalmat teremt a helyi oktatási intézmények és civil közösségek számára, hogy együttműködjenek, együtt gondolkodjanak egy értékes, jó cél érdekében.

Balázs Mónika Csilla